html site templates

Consultoris.pl

Wiarygodny partner w biznesie

Szkolenia IT
Projekty i analizy
Handel międzynarodowy
Pośrednictwo pracy

Usługi

Szkolenia

Z racji wykształcenia i pasji do przekazywania wiedzy prowadzimy szkolenia komercyjne (także w ramach pozyskanych środków EU). Naszymi Klientami są osoby prywatne, firmy, administracja publiczna oraz Wojsko Polskie.

Projekty i analizy

Wiele naszych zleceń obejmuje przygotowanie do wdrożeń lub samo wdrożenie systemu IT. Nasze działanie obejmuje analizy i optymalizacje procesów biznesowych (BPM) dla różnych branż komercyjnych oraz administracji.

Mobirise

Handel międzynarodowy

Szerokie kontakty biznesowe umożliwiły nawiązanie współpracy handlowej z krajami EU oraz Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Chinami oraz Stanami Zjednoczonymi. W każdej lokalizacji zapewniamy obsugę prawną.

Pośrednictwo pracy

Uczestnicy naszych szkoleń i kursów otrzymują pracę już w czasie nauki. Gdyby jednak się nie udało się to jeszcze w czasie szkolenia to zapewniamy wsparcie w pozyskaniu pracy w pożądanym sektorze. Firmom oferujemy także pracowników spoza Polski.


Projekty unijne

Projekt „Nowoczesne stanowisko pracy szansą na wzmocnienie potencjału zawodowego”
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 5. Zatrudnienie
Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne
mapadotacji.gov.pl 

Projekt „Pracownik XXI w. – pracownik mobilny! Aktywizacja zawodowa osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy”
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 5. Zatrudnienie
Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne
mapadotacji.gov.pl 

O nas

Stanowimy zespół osób zaangażowanych w pracę i realizacje powierzonych zleceń.

Naszą siłą jest synergia kompetencji z różnych dziedzin m.in. informatyki, edukacji, prawa i bezpieczeństwa.

Aktywnie współpracujemy ze swoimi Partnerami, dążąc do maksymalnego spełnienia oczekiwań Klientów. 

Mobirise

Analizy

Analiza i optymalizacja procesów biznesowych w oparciu o BPMN (UML) oprogramowanie ARIS, ADONIS, Igrafx.

Mobirise

Trenerzy

Wykwalifikowana kadra Praktyków posiadających specjalistyczną certyfikację (CISCO, Microsoft, PM, ISO).

Mobirise

Handel

Patnerzy biznesowi na całym świecie. Negocjacje, marketing i obsługa prawna w każdym kraju

Mobirise

Praca

Najnowsze oferty pracy z Polski obejmujące głównie branżę IT.
Baza potecncjalnch pracowników z Europy i Azji.

Napisz do nas

Gotowy na współpracę?

Telefon: +48 601 477 468
Email: kontakt(@)consultoris.pl

Adres

ul. Jaworowa 61/1
71-382 Szczecin                    
Poland

Dane kontaktowe

Email: kontakt@consultoris.pl
Telefon: +48 601 477 468
www.consultoris.pl