Startujemy z projektem

Pragniemy poinformować, iż dnia 01 sierpnia 2017 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Pracownik XXI w. – pracownik mobilny! Aktywizacja zawodowa osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy” – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami !