PL  |   EN
phone +48 601 477 468   |   email kontakt@consultoris.pl
Witamy w firmie Consultoris.pl

Analizy || Projekty || Szkolenia

icon Analizy

Analiza jest najważnieszą fazą projektu. Złe założenia wejściowe, pomimo profesjonalniei wykonanego projektu, muszą zakończyć się fiaskiem całego przedsięwzięcia.
Oferujemy analizę procesów biznesowych oraz wymagań użytkownika (REQB) w oparciu o dokumentację, wywiady oraz obserwację działania firmy. Identyfikujemy luki i problemy wpływające na efektywność działania organizacji oraz wskazujemy rozwiązania (nie tylko informatyczne) wspierające szczebel operacyjny, taktyczny i strategiczny zarządzania. Wykorzystujemy narzędzia BPM: ARIS, Igrafx oraz ADONIS. Przygotowana przez nas dokumentacja stanowi kompletną analizę przedwdrożeniową oraz może stanowić podstawę do certyfikacji (np. ISO) lub przygotowania testów odbiorczych rozwiązania IT (ISTQB).
W naszej ofercie znajdują się także testy bezpieczeństwa organizacji w zakresie procesów oraz infrastruktury IT.


icon Projekty (IT, EU)

Oferujmemy prowadzenie dowolnych projektów IT po stronie Klienta docelowego lub Wykonawcy wg światowych metodyk PM (PRINCE2, PMBOOK). Posiadamy doświadczenie zarówno w procedach produkcji i wdrażania dedykowanych oraz dostosowywaniu "gotowych" (COTS - Commercial Off-The-Shelf Software) rozwiązań IT (Microsoft, SAP).
Wspieramy naszych Klientów także w zakresie pozyskiwania funduszy inijnych na realizację projektów informatycznych, B+R oraz infrastrukturalnych. W tym zakresie zapewniamy kompleksową obsługę, wychodząc z założenia, że Klient ma prowadzić swój biznes, a nie zostać niewolnikiem unijnej dokumentacji.
Działając w formule organizacji wirtualnej prowadzimy projekty na całym świecie i często poszukujemy partnerów do realizacji międzynarodowych zleceń.

icon Szkolenia

Oferujemy autorskie szkolenia z zakresu informatyki (technologie CISCO i MICROSOFT), zarządzania (projektami, procesami biznesowymi) oraz innych zagadnień wg potrzeb Klienta (np. ECDL, branża medyczna itp.). Nasze szkolenia prowadzą certyfikowaniu Trenerzy, których umiejętności dydaktyczne poparte są wieloltnią praktyką w biznesie. Jesteśmy w stanie zorganizować szkolenie zarówno u nas jak i w siedzibie Klienta (dysponujemy odpowiednim sprzętem mobilnym).
Jesteśmy głęboko przekonani, że najwyższą wartością firmy są jej Pracownicy. Dlatego nasze szkolenia to niezbędna teoria i maksiumum praktyki do wykorzystania w pracy.

Obecna oferta szkoleniowa.

Projekt "Nowoczesne stanowisko pracy ..."
O Nas

 • gallery 1
 • PROJECT MANAGER, ANALITYK SYSTEMOWY

  Doktorat w zakresie informatyki w zarządzaniu połączony z praktyką biznesową od 2000r. Certyfikacja w zakresie: PRINCE2, ITIL, REQB, ISO 27001 Audytor bezpieczeństwa informacji, OCEB BPMN, OCUP UML, ISTQB Tester. Multidyscyplinarna wiedza pozwalająca na spojrzenie na projekt różnych punktów widzenia. Zwolennik podejścia systemowego, metodyki KANBAN oraz praktyk w zakresie zarządzania kryzysowego.

 • gallery 2
 • EKSPERCI DS. SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA

  W oparciu o wykonaną analizę proponują właściwe oprogamowanie wraz z platformą sprzętową (włączając urzędzenia peryferyjne). Stale rozwijana wiedza z zakresu programowania oraz systemów klasy ERP (Microsoft Dynamics AX, Navision or SAP).

 • gallery 3
 • TRENERZY

  Wykwalifikowana kadra Praktyków posiadających specjalistyczną certyfikację (CISCO, Microsoft, PM, ISO) proponująca autorskie programy szkoleń przygotowujące do praktycznej pracy oraz do certyfikacji.

 • gallery 4
 • BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE

  Dla zepewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa organizacji oferujemy operacyjne testy bezpieczeństwa, testy zgodności zabezpieczeń oraz zarządzania organizacją. Nasi ekspercji posiadają międzynarodowe certyfikaty z zakresu norm ISO 27001, ISO 20000 oraz systemów zabezpieczeń.

Projekt „Nowoczesne stanowisko pracy szansą na wzmocnienie potencjału zawodowego”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 5. Zatrudnienie
Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne

mapadotacji.gov.pl

icon O projekcie

Projekt „Nowoczesne stanowisko pracy szansą na wzmocnienie potencjału zawodowego” jest realizowany przez Consultoris.pl Tomasz Ordysiński w partnerstwie z Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.5 Kształcenie Ustawiczne.
Cel projektu to podniesienie umiejętności i zdobycie kwalifikacji zawodowych u 252 osób w wieku 50 lat i więcej, posiadających status pracownika sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych, mająca miejsce zamieszkania na terenie województwa pomorskiego. Wsparcie polega na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu ICT „Pracownik mobilny- nowoczesne stanowisko pracy” zakończonych uznanym zewnętrznym egzaminem IC3.
Więcej ...


icon Rekrutacja

Projekt skierowany jest do 252 osób, które musza spełniać następujące warunki:
- wiek 50 lat i więcej,
- miejsce zamieszkania województwo pomorskie
oraz
- status pracownika sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstwa,
lub
- status pracownika podmiotu ekonomii społecznej /przedsiębiorstw społecznych.
101 miejsc zarezerwowanych jest dla osób o niskich kwalifikacjach – maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne. 26 miejsc zarezerwowanych dla osób z niepełno sprawnościami.152 miejsca zarezerwowane dla kobiet.
Więcej ...


icon Kontakt

Olga Głuchowska
Kierownik projektu
tel. +48 571 232 008
e-mail: olga.gluchowska@cusd.pl

Więcej ...Projekt „Pracownik XXI w. – pracownik mobilny! Aktywizacja zawodowa osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy”

Projekt wwspółfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Działanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

mapadotacji.gov.pl

icon O projekcie

Projekt „Pracownik XXI w. – pracownik mobilny! Aktywizacja zawodowa osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy” jest realizowany przez Consultori.pl Tomasz Ordysiński w partnerstwie z Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.
Celem projektu jest aktywizacja zawodowo-edukacyjna oraz podniesienie u 80 osób niepracujących powyżej 30.r.ż., dostępu do zatrudnienia.
Więcej ...


icon Rekrutacja

Projekt skierowany jest do 80 osób, które musza spełniać następujące warunki:
– miejsce zamieszkania na terenie powiatów bytowski, chojnicki, człuchowski, słupski,
– ukończony 30 rok życia
– przynależność do jednej z poniższych grup:
osoby powyżej 50 roku życia,
kobiety,
osoby długotrwale bezrobotne,
osoby o niskich kwalifikacjach,
osoby z niepełnosprawnościami. Więcej ...


icon Kontakt

Olga Głuchowska
Kierownik projektu
tel. +48 571 232 008
e-mail: olga.gluchowska@cusd.pl

Więcej ...
KONTAKT

Dane teleadresowe:

locationConsultoris.pl Tomasz Ordysiński

locationul. Jaworowa 61/1

location71-382 Szczecin

locationPolska

phone PL +48 601 477 468

emailkontakt@consultoris.pl

icon 3www.consultoris.pl